Cork Janosa
výroba korkových zátek


DIAM cork


Česká verze originálních stránek DIAM

Od léta 2011 jsme začali spolupracovat s francouzskou firmou DIAM Bouchage SAS, která vyvinula jedinnou korkovou zátku na světě ,absolutně prostou zápachu a to s opravdovou garancí.

Zátek DIAM bylo v loňském roce vyrobeno a prodáno více než 1,2 miliardy kusů a jejich prodej každoročně láme rekordy v růstu.

Firma DIAM Bouchage patří do významné a silné francouzské skupiny "OENEO GROUP", která mimo divize DIAM vlastní také například značku koňaku "Remy Martin" anebo výrobu známých dřevěných vinařských a koňakových sudů značek "Seguin Moreau" a "Radoux".

V České Republice pro tuto firmu budeme dokončovat zátky DIAM pro Rakouský a Maďarský trh. To nám dává možnost s podporou firmy DIAM Bouchage SAS tyto unikátní zátky nabídnout také na českém a slovenském trhu.

brožura
zátka se zárukou

zátky DIAM
specifikace

DIAM certifikáty - Atesty Diam zátek


Cerifikát o obsahu korku v zátkách DIAM

BIO certifikace suroviny pro výroku zátek DIAM

schválení výrobku pro potravinářské použití v EU a USA

Skladování lahví
 
 

FSC Certifikát
 
 

Frantovy pátky


Video DIAMvidea DIAM

DIAM a TCA


Výrobce francouzských zátek DIAM garantuje NULOVÝ obsah TCA v každém jednotlivém kusu zátky. To lze garantovat pouze díky specifickému způsobu čištění suroviny, ze které jsou zátky vyrobeny a dále díky plně automatizovanému způsobu kontroly čištění i hladiny TCA v použitém korku.

Čištění suroviny probíhá u DIAMu za pomoci kysličníku uhličitého v superkritické fázi. Ten na sebe váže nejen molekuly TCA, ale také molekuly dalších více než 120 chemických sloučenin přítomných v korku, z nichž celých 17 dovede negativně ovlivnit organoleptické vlastnosti vína.

Testování na TCA a ostatní škodlivé sloučeniny pak probíhá ve všech fázích zcela automaticky, bez možnosti ovlivnění lidským faktorem, a to na veškeré surovině při její cestě k finálnímu zpracování ve formě. Pokud je některý z parametrů nevyhovující, celý čistící cyklus je automaticky a bez zásahu člověka zopakován a surovina je opětovně pročišťována, dokud není výsledek testu uspokojivý.

Pro informaci poprvé – testování všech ostatních běžných zátek probíhá na základě metodiky CTCOR /Cenro Technologico de Corticas/ a to tak, že z 50 000 kusů zátek je obvykle testováno 120 ks zátek v 10 šaržích po 12 ks zátek laboratorním výluhem, a jeho výsledky jsou pak zprůměrovány do výsledné zprávy o obsahu TCA v zátkách. Akceptovatelná hodnota je pak v Evropě do 6ng/l a ve Spojených státech do 3ng/l. Průměrná hodnota takto získaná je sice správná, ale ve skutečnosti z 50 000 ks zátek jich 49 880 nikdo netestoval – proto se i u velmi solidních dodavatelů jednou za čas prostě logicky stane, že lahví s pachutí po korku je více, než bylo očekáváno.

Zpět k DIAMu:

Pokud se u některé z lahví objeví jen stín podezření na přítomnost TCA v láhvi uzavřené DIAM zátkou, láhev je podrobena velmi detailnímu testu, který NENÍ prováděn v laboratořích DIAMu, ale v renomované a zcela nezávislé laboratoři. Ta potom určí na základě podrobných měření, zda bylo TCA v korku /takový výsledek doposud u zátek DIAM nebyl zaznamenán/, ve víně, sudu, případně výrobních prostorách vinařství – dnešní metody jsou již natolik přesné, že všechny tyto skutečnosti lze zjistit a přesně určit původ případné kontaminace, je to jen otázka vybavení laboratoře.

Existují poměrně časté případy kontaminace vína TCA ze sudu, z nekvalitního a kontaminovaného Bentonitu /TCA se pak projeví i v nerezových nádobách před lahvováním…/, o tom by mohly dlouze vyprávět některé vinařské potřeby, ale ze zjevných příčin raději nevyprávějí.

Pro informaci podruhé - problém TCA v běžných korkových zátkách je primárně způsoben tím, že proces čištění korku je na rozdíl od technologie používané v DIAMu, prováděn v několika technologických stupních, které na sebe navazují a které jsou všechny obsluhovány lidmi. V tom je nejslabší článek „řetězu“ v procesu odstraňování TCA z korku. Lidé, kteří za tento zcela klíčový technologický proces zodpovídají, jsou v korkařských firmách většinou špatně placeni, a tomu bohužel odpovídá také jejich vztah k práci a výkon. Výsledkem je pak nestejnorodost zátek a variabilní výsledky co se týče skutečného obsahu TCA v zátkách. Tento problém nelze odstranit jinak než jeho plnou automatizací, ale to je v klasických korkařských firmách prakticky nemožné.

Zpět k DIAMu:

Technika je dnes na velmi vysoké úrovni, je jen otázkou vybavení laboratoře a její solidnosti, do jaké míry je test na přítomnost TCA ve víně a jeho výsledky spolehlivý.

Pokud se ve víně našeho zákazníka, který používá zátky DIAM, objeví náznak přítomnosti TCA nebo něčeho podobného /pachuť po korku dovede způsobit více sloučenin/, pak je náš postup, v koordinaci s postupy DIAMu, v takovém případě vždy stejný:

- vzorky závadného vína posíláme do Francie do DIAMu, který je zaeviduje a provede svou vlastní analýzu, zároveň ale identický vzorek posílá do nezávislé, renomované státní laboratoře k provedení detailních testů. Je to velmi nákladný proces, ale investujeme takto proto, abychom našemu zákazníkovi na konci tohoto procesu byli schopni poskytnout nejen informaci, jestli se v jeho víně skutečně objevily stopy TCA, ale také podrobnou analýzu. Takovou analýzu, která také dovede s naprostou přesností určit, zda problém /TCA/ pochází z použité zátky, nebo zda bylo víno kontaminováno již před nalahvováním. A nebo, zda kontaminace vína nepochází z prostředí sklepa, kde je skladováno. I to je totiž možné.

- pro naši interní potřebu známe předběžný výsledek laboratoře z DIAMu poměrně brzy, ale jsme vázáni mlčenlivostí a nemůžeme tuto informaci se zákazníkem sdílet do té doby, dokud nemáme k dispozici analýzu ze státní nezávislé laboratoře. Ta je totiž směrodatná.

- analýza ze státní laboratoře obvykle trvá měsíc i dva, takže je třeba obrnit se trpělivostí, nicméně výsledek je komplexní a zcela logicky a za pomoci podložených faktů taková analýza určí, čím je víno kontaminováno, porovná kontaminaci s bezpečnými hodnotami a také vinaři jasně ukáže, co je za kontaminaci zodpovědně /víno, korek, prostředí sklepa/ a v jaké míře.

Zdá se to neuvěřitelné, ale všechny tyto skutečnosti lze, pokud za to zadavatel dobře zaplatí, určit s naprostou přesností, takže u nás nikdy neuslyšíte to, co běžně slyšíte od konkurence, že to “není možné”, že “se to muselo kontaminovat někde ve sklepě”, že v “zátkách to nemohlo být” atd. My našim zákazníkům v případě problému s pachutí sdělíme jasně, co způsobilo pachuť v jejich víně a odkud zdroj kontaminace pochází. A sdělíme to naprosto přesně.

Poradíme pak také s tím, jak zdroj kontaminace eliminovat a podobnou situaci do budoucna vyloučit. Věřte mi, že jsme co se týká DIAMu, ještě nezažili situaci,kdy by za vadu vína mohla DIAM zátka, opravdu ne.

Níže se můžete podívat na výsledky takové analýzy vína s vadou TCA, uzavřeného zátkou DIAM. Text je bohužel v angličtině, s tím nic nenaděláme. Všimněte si přesné definice a identifikace použité zátky, včetně výrobce a data výroby zátky, což je u DIAMu standard. Laserové značení, které u nás používáme, pomáhá vyloučit jakoukoliv nepřesnost, co se týče šarže použité zátky atd. Dále si povšimněte všech uvedených údajů, které dohromady dávají logický řetězec faktů, ze kterých vyplývá závěr zprávy.

V tomto konkrétním případě vidíte například obsah TCA v jednotlivých částech zátky, a také obsah TCA ve víně, který je mimořádně vysoký – z toho vyplývá, že víno bylo kontaminováno před lahvováním. Kdyby byla za kontaminaci zodpovědná zátka, hodnoty TCA v zátce by musely logický být vyšší, než ve víně.

Mimochodem, pokud bychom stejný test se stejnou lahví udělali za rok, hodnota TCA ve spodní a možná i středové části zátky by byla o něco vyšší, nikdy ale nepřekročí hodnotu TCA ve víně jako takovém, takže konečný výsledek analýzy bude pořád stejný, ovlivněný pouze časem, po který je zátka vystavena působení TCA z vína.

Věříme, že tato komplexní informace bez vytáček a nejasností Vám poskytne jasný obraz o tom, že problematiku TCA bereme u nás vážně a že se, co se týče zátek DIAM opravdu nemusíme na nic vymlouvat a lhát Vám – u zátek DIAM prostě s TCA, který by se do vína dostal ze zátky, nebudete mít problém, to je realita. A pokud by se to náhodou stalo – jako že se to ještě nestalo – ani poté nepočítejte s výmluvami. DIAM tuhle problematiku bere opravdu velmi, velmi vážně.

SENSORIAL ANALYSIS

ANALYTICAL REPORT 01

ANALYTICAL REPORT 02

Tisk o zátkách DIAM


Cork strikes back neboli klasické korkové zátky bez pachuti po korku jsou stále utopie

Wine Business Monthly

South africa

the Drink Business

Napa USA

Vinocor Austrálie

WINE & VITICULTURE JOURNAL MARCH/APRIL 2014

Mýty a pravda o zátkách DIAM

Víno & vinař

Vinařský obzor 5/2013 - O zátkách DIAM s Francois Margotem

nahoru
kariéra

e-shop

© Cork Janosa, s.r.o. 2021 |  tvorba www, firemní a svatební videa 
SKILL production

| Jsou tyto stránky responsivní?